Brood en Beker

Deze studie handelt over wat wij gewoonlijk het “Avondmaal” noemen. Ik heb wat moeite met de uitdrukking: “Avondmaal”. Het eigenaardige is namelijk, dat wij het altijd hardnekkig “Avondmaal” noemen, terwijl de Schrift er feitelijk geen speci- ale naam aan geeft. De Bijbel spreekt gewoon over “het brood en de wijn”; … Continue reading

Behouden! Wat nu?

Wat betekent het, Jezus Christus aannemen? Het betekent, Jezus zò aanvaarden, dat Hij voor u alles is, waartoe God Hem voor ieder mens gemaakt heeft en aan leder mens aanbiedt. Jezus Christus is Gods gave. ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een leder, die … Continue reading

De Bedelingen

De Bijbel verdeelt de tijd vanaf de schepping van Adam tot heden in zes ongelijke perioden, gewoonlijk “bedelingen” genoemd. Een bedeling is een periode van tijd, waarin God Zich op een bijzondere wijze bezighoudt met mensen in betrekking tot de zonde en de verantwoordelijkheid van de mens. Elke bedeling kan … Continue reading

7 en 33

In Daniël 9 : 25 wordt vermeld wanneer de zeventig weken zouden beginnen. Vanaf het moment, dat het woord uitging om “te doen terugkeren en Jeruzalem te bouwen”, zouden 7 en 62 weken verlopen. Ze worden samen genoemd. Het gaat om totaal 69 aaneengesloten weken. Op het moment dat dat … Continue reading

WordPress theme: Kippis 1.15