Brood en Beker

Deze studie handelt over wat wij gewoonlijk het “Avondmaal” noemen. Ik heb wat moeite met de uitdrukking: “Avondmaal”. Het eigenaardige is namelijk, dat wij het altijd hardnekkig “Avondmaal” noemen, terwijl de Schrift er feitelijk geen speci- ale naam aan geeft. De Bijbel spreekt gewoon over “het brood en de wijn”; … Continue reading

WordPress theme: Kippis 1.15