God is Shaking the World !!!

De aarde is in barensnood

Ongetwijfeld herinneren we ons nog de – in de media zo genoemde – apocalyptische beelden op televisie en op internet over de aardbeving in Japan. Het gevolg was een verschrikkelijke tsunami waarvan de golven auto’s en huizen meesleurden als was het speelgoed. Ruim tienduizend kilometer verder nog werden jachthavens verwoest en jachten als sloepjes omgekeerd. Het waren indringende beelden, maar helaas geen unieke beelden. We hebben de laatste jaren al heel wat van die zogenaamde apocalyptische beelden gezien…
Is de aarde in een toegenomen staat van onrust gekomen en wat betekent dat dan? Laten we samen op verkenning gaan en nagaan wat er subjectief en objectief kan worden vastgesteld. Maar meer, wat valt er verder nog te verwachten? Het is voorzegd dat de aarde in barensnood zou komen, maar ook dat er verlossing komt!

Verkenning
Veel mensen vragen zich af wat er aan de hand is. Het gaat immers niet goed met onze aardbol. Er is een algemeen gevoel van ongerustheid ontstaan. Hoelang kan dit nog duren? Wat staat ons allemaal nog te wachten? Welk gevaar bedreigt ook mij, mijn gezin, mijn familie en mijn vrienden? Komt het einde van de wereld dan toch in zicht? Deze en andere vragen worden steeds vaker hardop gesteld en terecht. Onlangs hoorde ik deze verzuchtingen nog van een vader aan de schoolpoort. We worden immers steeds vaker, zo lijkt het toch, geconfronteerd met onbeheersbaar natuurgeweld. Wereldwijd lijkt de aarde in een soort van rusteloosheid te zijn.
Ook in de filmwereld lijkt er een soort van einde-van-de-wereld-gevoel te heersen. Om maar enkele filmtitels te noemen: The Day The Earth Stood Still, Armageddon, Independence Day, The Day After Tomorrow, The Postman, I Robot, Knowing, I am Legend, 2012. De context van deze films verschilt wel, maar ze kennen een gemeenschappelijke thematiek: er komt een einde aan de wereld zoals wij die vandaag kennen. De films kaarten verschillende oorzaken aan (bijvoorbeeld nucleaire rampen, aliens ‘buitenaardse wezens’, natuurrampen), maar hoe dan ook wordt het voortbestaan van de mensheid erin bedreigd. Lees verder

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *