De Spruit

Woord vooraf De titel van deze brochure bepaalt ons bij het getuigenis, dat de Bijbel geeft omtrent de Persoon van de Here Jezus Christus. Hij, Die in de Evangeliën uitvoerig wordt beschreven en verkondigd, is het grote Onderwerp van het Woord van God. Echter, zoals uit de volgende notities mag blijken, vormen de vier Evangeliën …

De Spruit Lees verder »

De Engelen

OVER ENGELEN IN HET ALGEMEEN In de zesenzestig boeken van de Bijbel wordt bijna drie­honderdmaal over engelen gesproken. In het enkelvoud komt het woord „engel” tweehonderdmaal voor, ongeveer gelijk verdeeld over het Oude en het Nieuwe Testament. In het meervoud lezen wij circa honderdmaal over engelen. Engelen behoren tot een groep bovennatuurlijke, geestelijke wezens, waarbij …

De Engelen Lees verder »

Christus in U, de Hoop der Heerlijkheid

Christus in ons Klaas Rozendal In de Bijbel komen wij herhaaldelijk de woorden ‘zalig’, ‘zaligheid’, ‘zaligmaken’ tegen. Voor oudere gelovigen, die van hun jeugd af met de Statenvertaling (daterend uit de 17de eeuw) vertrouwd zijn, is de betekenis van deze woorden wel duidelijk. Door de prediking van het woord hebben zij de Bijbelse terminologie leren …

Christus in U, de Hoop der Heerlijkheid Lees verder »